SAMEN DE DRAAD TERUG OPNEMEN NA EEN HERSENLETSEL

NAHDine is een project van Familiehulp en Dominiek Savio. Door een nauwe samenwerking willen we mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de thuisomgeving sterker maken.

We ondersteunen problemen rond:

 • Agenda en planning

 • Uitvoeren van huiselijke taken

 • Mobiliteit

 • Hobby’s

Dit gebeurt in de thuisomgeving, in maximum 10 sessies van 3 uur, verspreid over 20 weken.
Na de trainingssessies is de cliënt in staat om de activiteit uit te voeren, eventueel met extra ondersteuning door de dienst gezinszorg of thuisbegeleidingsdienst. Dit project wordt uitgevoerd dankzij de steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Doelstellingen

Personen met een NAH (niet-aangeboren hersenletsel) ondersteunen om betekenisvolle activiteiten (terug) op te nemen.

Mantelzorgers ondersteunen en hun draagkracht versterken op middellange termijn.

Een netwerk rond de cliënt opbouwen zodat de activiteit ook na de sessies uitgevoerd kan worden.

Dit project verduurzamen: deze dienstverlening inbedden in de reguliere werking van Familiehulp en Dominiek Savio.

De meerwaarde van een ergotherapeut uit de tweede lijn (handicap specifieke zorg) in de eerste lijn aantonen en op langere termijn ergotherapie toegankelijker maken.

De vaardigheden van verzorgenden versterken in het begeleiden van cliënten met een niet-aangeboren hersenletsel.

Stimulansen geven voor de ontwikkeling van een nieuwe dienstverlening vanuit een netwerk of vanuit een samenwerking.

Traject

Dit project richt zich tot personen met een NAH die minstens 18 jaar oud zijn en thuis wonen in West-Vlaanderen. Deze sessies zijn gratis omdat ons project ondersteund wordt door het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Verloop

Aanmelding

De persoon met NAH is nog niet gekend bij Dominiek Savio of bij Familiehulp?

 • De vraag kan via de thuisbegeleider of verzorgende gesteld worden. Die zal met de cliënt de vragenlijst overlopen en daarna met NAHdine contact opnemen. Deze vragenlijst is een kennismakingsgesprek. Daarnaast worden de betekenisvolle activiteiten die men (terug) wil op nemen in kaart gebracht.

 • De cliënt of doorverwijzer contacteert NAHdine.

 • De ergotherapeut van NAHdine komt langs en neemt een vragenlijst door met de cliënt en zijn mantelzorger om de cliënt beter te leren kennen en de vraag goed te begrijpen.

De persoon met NAH is wel gekend bij Dominiek Savio of bij Familiehulp?

 • De vraag kan via de thuisbegeleider of verzorgende gesteld worden. Die zal met de cliënt de vragenlijst overlopen en daarna met NAHdine contact opnemen.

Observatie

 • De ergotherapeut komt langs om de mogelijkheden te observeren.

 • We bespreken de sterke en minder goede aspecten van handelen, samen met de cliënt en diens mantelzorger.

 • Observatie van een taak in het algemeen dagelijks leven zoals bijvoorbeeld het vouwen van de was of het zetten van koffie en het smeren van een boterham.

Start training

 • We stellen in samenspraak met de cliënt een concreet oefenplan op.

 • De ergotherapeut en de verzorgende oefenen gedurende een tiental sessies van max. 3 uur, verspreid over 20 weken.

Getuigenissen

“Terug buiten komen en kunnen spreken over gelijke interesses, mijn plantjes in de tuin, daar haal ik voldoening uit, dat is voor mij een echte meerwaarde.”

“Mijn schema werkt, ik voel me zekerder hierdoor.”

“Ik ben blij dat ik nu zie hoe ik Luc kan betrekken in taken die hij vroeger zelf deed. Dat helpt mij en ik zie dat Luc ook tevreden is.”

Bekijk de getuigenis van Rita

Bekijk de getuigenis van Jean-Claude

Partners

Dominiek Savio geeft personen met een beperking maximale kansen om hun leven op een kwaliteitsvolle manier uit te bouwen. De organisatie biedt ondersteuning in de eigen omgeving of in het centrum. Het aanbod is heel divers: assistentie, begeleiding, zorg en therapie… zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen.

Thuisbegeleidingsdienst ’t Spoor biedt mobiele en ambulante begeleiding voor volwassenen met (een risico op) motorische
beperking of niet-aangeboren hersenletsel. De dienst werkt vanuit drie antennepunten: Gits, Brugge en Kortrijk. ’t Spoor streeft ernaar de vraag van de cliënt en diens netwerk zo goed mogelijk te begrijpen en vanuit die vraag te werken. De medewerker informeert en adviseert of wijst de weg naar andere diensten. De
thuisbegeleider ondersteunt de cliënt om zoveel mogelijk zelf op te nemen.

Het Centrum Consult is er voor elke persoon meteen beperking die problemen ervaart in zijn of haar dagelijks functioneren én voor de omgeving (familie, professionele ondersteuners…).

Bij het Centrum Consult kan dit gaan over volgende ondersteuningsvragen:

 • Onderzoek, testen, observeren en geven
  van advies bij visuele problemen, bij motorische problemen en bij communicatieproblemen.

 • Vraag omtrent een hulpmiddel.

 • Advies bij woningaanpassing.


Dit voor cliënten, mantelzorgers en professionelen.

Familiehulp is een partner in zorg, ondersteuning en huishoudelijke hulp in Vlaanderen en Brussel. Het is een waarden gedreven organisatie, Met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, diversiteit en duurzaamheid. Al enkele jaren heeft Familiehulp een expert equipe ‘personen met een handicap’. Verzorgenden krijgen intensieve vorming en intervisie rond het werken met deze doelgroep. Er wordt steeds vertrokken vanuit de zelfredzaamheid van de cliënt en het versterken van wat de cliënt zelf nog kan.

Pers

Evenementen

Contact

Locatie

Koolskampstraat 24
BE-8830 Hooglede-Gits
Route

Contacteer ons